AN SCRÚDÚ BÉIL

Tá réimse fada de fhreagraí samplacha ar cheisteanna a chuirtear go minic sa scrúdú cainte, an bhéaltriail. Tá aistriúchán iomlán as Béarla ar fáil ar gach fhreagra chomh maith. Here you will find a broad range of sample questions and answers that are common in the oral Irish exam. Each sample answer comes with a […]