CATEGORY: Cúrsa Árdteiste- Árdleibhéal, The Bridge Program

AN SCRÚDÚ BÉIL

Course Access: Lifetime
Course Overview

Tá réimse fada de fhreagraí samplacha ar cheisteanna a chuirtear go minic sa scrúdú cainte, an bhéaltriail.

Tá aistriúchán iomlán as Béarla ar fáil ar gach fhreagra chomh maith.

Here you will find a broad range of sample questions and answers that are common in the oral Irish exam.

Each sample answer comes with a full English translation also. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *