About Us- Cé muid...

About Us/ Cé muid...

Cruthaíodh Studybase sa bhliain 2007. Ba é an tUasal Breandán de Róiste, Gaeilgeoir, iar-oide, aistritheoir agus teangeolaí a chur tús leis an suíomh. An fhís a bhí i gceist ná, láithreán idirghníomhach agus árdán inrochtana a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge.
Cailleadh Breandán sa bhliain 2020 ach maireann a aisling beo fós.
Thug a iníon, Caitríona, múinteoir Gaeilge agus cruthaitheoir ábhair, an suíomh chun beocht arís sa bhliain 2021 agus ba mhaith leí a buíochas a ghabháil leo siúd a thacaí leí é seo a bhaint amach.
(Is gá Eugene Peelo agus Ciaran O'Connell a ainmniú ach go háirithe- tá Studybase go mór faoi choimín acu.)

Tá súil againn go mbaineann sibh taitneamh agus tairbhe as na cúrsaí anseo ag Studybase.

StudyBase was created in 2007. The site was created by Breandán de Róiste, an Irish speaker, a former teacher, a translator, a linguist. His vision- to provide an interactive website and an accessible platform for Irish language learners.

Breandán passed away in 2020 but his dream lives on.
His daughter, Caitríona, a qualified Irish teacher and a content creator, revitalized the site in 2021 and would like to thank those who supported her in achieving this. (Eugene Peelo and Ciaran O'Connell in particular – this dream would not have survived without their support.)

We hope you enjoy and benefit from the courses here at StudyBase.