[ fógra ]- [ Béarla / English ]
 
Áras Chrónáin
Áras Chrónáin, Lána an Uisce, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath.
www.araschronain.ie / eolas@araschronain.ie / 01-4574847

Oíche Airneáin

ar an gceád Aoine den mhí ag 9.00 p.m.

Ócáid Bíonn "Oíche Airneáin" in Áras Chrónáin ar siúl ar an gcéad Aoine den mhí óna 9.00 p.m.go dtí 10.30 p.m.
Ionad Áras Chrónáin, Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Co Bhaile Átha Cliath. Féach www.arachronain.ie Cé gur "club do bhailll amháin" é Áras Chrónáin mura bhfuil ballraíocht agat cuirfear fáilte romhat ag an Oíche Airneáin agus saighneálfar isteach thú mar aoí.
Cathain? Maireann an chuid eagraithe den oíche óna 9.00 p.m.go dtí 10.30 p.m. ach ina dhiaidh sin is féidir leanúint ar aghadh gan stiúir.
Fáiltiú agus cur in aithne? Ar theacht i láthair duit cuirfear fáilte romhat agus iarrfar ort tú féin a chur in aithne don chuid eile.
Programme Ar nós modh oibre na gCiorcal Comhrá agus na gCiorcal Amhránaíochta cuirfidh duine éigin tús leis an Oíche Airneán agus míneoidh sé a bhfuil i gceist. Glacfaidh an chéad duine sin cúram "Fhear an Tí" air féin -- nó uirthi féin. Beidh seisean / sise ina láithreoir ar feadh na hoíche. Iarrfaidh sé ar dhuine eile tús a chur leis an airneán. Beidh deis ag an duine sin amhrán a rá, píosa filíochta a aithris, nó scéal a insint. Beidh tuairim is cúig nóiméad ag gach duine.

Nuair a bheidh an chéad duine críochnnaithhe iarrfaidh an Láithreoir ar dhuine eile agus ina dhiaidh sin ar dhuine eile fós.

Is féidir le duine ar bith cabhair a lorg ón slua más féidir leis focail amhráin a chur ar leathanach agus cóip a thabhairt do gach éinne sa seomra.. D'fhéadfaí na focail a chur ar taispeáint ar scáileán má tá an trealamh ar fáil.

Tar éis do gach uile dhuine seans a fháil iarrfaidh an Láithreoir ar an slua uilig amhrán nó dhó a chanadh i gcuideacht. Ina dhiaidh sin iarrfar ar gach duine tabhairt faoi an dara amhrán, dán, nó scéal.

D'fhonn spraoi d'fhéadfaí na hainmneacha a tharraingt as hata. Ar an gcaoi sin choinneofaí gach aon duine ar bís mar nach mbeadh ord ar bith ar an liosta.

Ar deireadh tharraingeofaí roinnt ainmneacha as an hata agus bhronnfaí "duais" orthu-san. D'fhéadfaí an duaischiste a roinnt go cothrom ar na buaiteoirí. €10 an duine a thabhairt, abair. Tar éis an tsaoil ní i ngeall ar airgead a thiocfadh aon duine chuig Oíche Airneáin.

Comhrá Gaeilge Comhrá Gaeilge :
Is é is cuspóir don Oíche Airneáin ócáid thaitneamhach chairdiúil a chur ar siúl ina mbeidh seans agatsa Gaeilge a labhairt. Tá súil againn go dtiocfaidh idir chainteoirí líofa agus fhoghlaimeoirí chun tacaíocht a thabhairt don ócáid seo. Ag iarraidh spás fáilteach a chruthú don Ghaeilge labhhartha atáimid ainneoin tsunami doicheallach an Bhéarla a bhíonn de shíor dár gcur inár dtost. Má éiríonn linn beidh an Ghaeilge in uachtar ar feadh achair áirithe ar an gCéad Aoine gach mí.
Slua-Amhránaíocht Slua-Amhránaíocht.
Tá na céadta amhrán den scoth i nGaeilge agus gan eolas orthu ag mórán. Bailíodh na foinn ar ndóigh agus cuireadh in oiriúint iad don saol mór mar chuid de chultúr an Bhéarla.. Toisc nach raibh suim sa Ghaeilge ag lucht an chinsil, lucht an choncais, caitheadh focail na n-amhrán i dtraipisí. .Cumadh amhráin Bhéarla do na foinn. Tá an t-ádh orainne go bhfuil teacht againn ar a lán de na hamhráin áille seo i nGaeilge. ar an Idirlíon ar You Tube. Ba shaibhrede ár gcuid Gaeilge féin iad a bheith ar eolas againn.
Amhránaíocht Aonair Amhránaíocht Aonair:
Cuid againn is breá linn bheith ag gabháil fhoinn. Más féidir leatsa amhrán Gaeilge a rá beidh míle fáilte romhat. Níor ghá go mbeifeá i do "opera singer" ná go mbeadh guth de chineál ar leith agat. Níor ghá go mbeadh stíl áirithe ar do thoil agat le hamhrán a chanadh. Níl i gceist ach paistéim ag Oíche Airneáin.

Má tógadh sa Ghaeltacht thú nó má tá cleachtadh agat ar an sean-nós amhránaíochta beidh an-ómós againn duit.

Más foghlaimeoir tú beidh áthas orainn amhrán Gaeilge a chloisteáil uait. Is beag áit inar féidir amhrán Gaeilge a rá na laethanta seo agus táimidne ag iarraidh spás agus ardán a chruthú dóibh ag an Oíche Airneáin. Os rud é go bhfuil an leagan Gaeilge seo á léamh agat is léir go bhfuil Gaeilge agat agus ba mhór linn do chúnamh is do thacaíochtsa ach go háirithe.
Filíocht Filíocht
Tá cuimhne againn go léir ar dhánta a d'fhoghlaimíomar ar scoil. Mura bhfuil fonn ort amhrán a chanadh beidh fáilte romhat dán a aithris. Muna bhfuil na focail go léir ar eolas agat bí cinnte go mbeidh cóip den chnuasach Filíocht na nGael ag duine éigin.

Scéalaíocht Seanchas agus Scéalaíocht
Deirtear gur scéalaithe agus seanchaithe maithe iad na Gaeil. Gur féidir leo craiceann a chur ar scéal. Mura bhfuil amhrán ná dán agat ba bhreá linn scéal nó spéic ghearr ar ábhar éigin a chloisteáil uait. Níor ghá go mbeadh sé de ghlan mheabhair agat. Cuirfimid fáilte roimh sliocht gearr uait a léifeá as leabhar nó páipéar.
Duaischiste D'fhonn daoine óga a spreagadh chun páirt a ghlacadh san Oíche Airneáin beidh duaischiste bheag againn le haghaidh "duaiseanna." Cuirfear na hainmneacha go léir i hata as a dtarraingeofar na "buaiteoirí". Ní bheidh comortas i gceist, ná moltóirí, ná breithiúnas. Comhartha measa atá i gceist as tú bheith i láthair. Ba mhór linn do theacht fiú mura ndéanfá ach éisteacht.
Síntiúis

Níl táille á éileamh againn don Oíche Airneáin ach ba mhór linn dá gcuirfeá síntiús deonach beag sa duaischiste. Ba leor €5 ar a mhéid ach más mian leat do thacaíocht a léiriú ar bhealach níos flaithiúla níl ort ach an t-airgead a chur i gclúdach litrach ar a bhfuil d'ainm is do shonraí teagmhála scríofa agus é a thabhairt don bhfáilteoir. Tabharfar admháil i scríbhinn duit. Ba mhór linn do phátrúnacht ar an ócáid. Cibé airgead a bheidh sa duaischiste bronnfar ar rannpháirtithe an Oíche Airneáin é, ar dhaoine óga ach go háirithe.

A luaithe is a bheidh "an chuid eagraithe" den Oíche Airneáin thart -- i.e. tuairim is 10.30 p.m.-- bronnfar trí dhuais as an duaischiste :: €25; €15, €10.

Ina dhiaidh sin beidh fáilte roimh an lucht airneáin fanacht siar agus leanúint ar aghaidh le hamhráin, le filíocht, le scéalaíocht agus comhrá, más mian leo.

Cé dóibh é? Beidh fáilte roimh gach aon duine, amhránaithe agus préacháin, agus go háirithe roimh lucht labhartha na Gaeilge. Murar ball de Mhuintir Chrónáin thú is féidir ríomhphost a chur chuig Oíche Airneáin nó glao gutháin nó téacs a chur chuig 087 9475437 agus saighneálfar isteach thú.
Ceol uirlise? Is iad labhairt na Gaeilge agus cleachtadh na n-amhrán Gaeilge príomhchuspóirí an Oíche Airneáin. Chuirfí fáilte roimh cheoltóirí arbh fhéidir leo tionlacan a chur le hamháin Ghaeilge ar ghiotár nó ar mhéarchlár.
   
[ barr ] - [ fógra ]