StudyBase log in ------ enrol STUDYBASE, 7 Geata Léim an Bhradáin,
Léim an Bhradáin, Co Chill Dara, Éire

Fón
00 353 1 6104442

Teagasc sa Ghaeilge via Skype
agus acmhainní eile
  Tuition in Irish via Skype
and other resources

Tá cleachtadh comhrá beo i nGaeilge le hoide oilte taithíoch trí Skype ar fáil anseo.

 

Irish conversation practice available here with a well-qualified, experienced teacher via Skype.

  • Cáilíochtaí: BA (1968), ATO (1969), An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí (2007).

  • Taithí: Múinteoir meánscoile ar pinsean, d'fhoghlaim sé HTML, thóg sé an láithreán seo, agus, a bhuíochas do Skype, lean sé air ag múineadh na Gaeilge ón mbaile.
  • Qualifications: BA (1968), ATO (1969), An Séala / The Seal of Accreditation for Translators (2007).

  • Experience: A retired secondary teacher, the tutor learnt HTML, built this web site, and, thanks to Skype, continues to teach Irish from home.

Ar na hacraí teagaisc is foghlama atá ar fáil
anseo tá

  • tuairiscí ar na pictiúir don Ardteist;
  • aistí ar chúrsaí comhaimseartha,
  • mar aon le raidhse cleachtaí idir-ghníomhacha cruinnis a tógadh, le cead, ó Nuachúrsa Gaeilge na m Bráithre Críostaí agus ó Úrchúrsa Gaeilge le Dónall P. Ó Baoill agus Éamonn Ó Tuathail..

Among the learning / teaching resources on offer are

  • commentaries on the Leaving Cert Pictures,
  • topical essays,
  • numerous interactive grammar and syntax exercises based, with permission, on Nuachúrsa Gaeilge na m Bráithre Críostaí and Úrchúrsa Gaeilge le Dónall P. Ó Baoill agus Éamonn Ó Tuathail.

Pictiúr

Pictiúir don Bhéaltriail

Oral Irish Pictures

Beirt chailín

Aistí

Essays

Oide

Teagasc

Tuition

Buachaillín

Cruinneas

Accuracy


Acmhainní don mhúinteoir Gaeilge Cnag anseo Resources for the teacher of Irish Cnag anseo
Acmhainní don bhfoghlaimeoir Gaeilge Cnag anseo Resources for the learner of Irish Cnag anseo
       
Spléachadh ar roinnt dá bhfuil istigh   A view of some of the content within.  
       
Cuirfidh eagarthóir an láithreáin fáilte roimh cheartúcháin agus moltaí. Cuir scéala chuige anseo.   The editor of this website welcomes corrections and recommendations. Contact him here.  
 
Foras na Gaeilge COGG
Oíche Áirneáin